COVID- 19

 

UPOZORNĚNÍ

Na základě zhoršujícího se epidemiologického vývoje onemocnění Covid-19 žádáme hráče, rodiče a ostatní návštěvníky o dodržování veškerých protiepidemiologických opatřeních.

 

Dále žádáme o dodržování:

  • zákazu vstupu rodičů a dalších osob na střídačky a do prostoru střídaček
  • zákazu vstupu rodičů a dalších osob do prostoru šaten hráčů
  • omezení pohybu a pobytu rodičů a ostatních osob v prostorách zimního stadionu
  • provádění důsledné dezinfekce rukou
  • udržování dostatečné vzdálenosti na tribuně
  • všichni návštěvníci mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochrannou úst a nosu
  • doprovod, který bude muset do kabiny ročníku 2014 bude mít roušku
  •  kdo vstoupí do kabiny použije dezinfekci, která bude dodána v pátek na trénink.
Napsáno dne: 09. 09/2020